O Klubu českých turistů Jiskra Nový Bydžov, z.s.

Kdysi existoval v Novém Bydžově Klub českých turistů, bylo to několik starších pánů. Tento Klub se však po osvobození již dostatečně nevzpamatoval a v roce 1948 úplně zanikl. V bydžovské tělovýchovné jednotě se v té době prováděla dětská letní rekreace, mimo jiné to byly chalupy na Studenově a u nich několik stanů.

V roce 1949 se ujal práce s mládeží jeden z tehdejších cvičitelů pan PhMr Mirko Petrovič, který se postupně specializoval na tábornickou činnost, a tak tehdy vznikl oddíl pobytu v přírodě. Z toho pak byl založen odbor turistiky a táboření, podle později pozměněného názvu odbor turistiky. Pod obětavým vedením pana Mirko Petroviče, který vedle sebe soustředil několik nadšených spolupracovníků, byl vybudován nový stanový tábor. V prvních letech se každoročně stěhoval na nové místo, až v roce 1954 zakotvil na břehu Želivky u městečka Zahrádky. Na doporučení ministerstva školství navštívil v tomto roce tábor kameraman Státního filmu pan Ferdinand Bučina, který zde po třítýdenním pobytu shromáždil fotografický materiál pro svoji publikaci. Ta pak vyšla na počátku roku 1956 ve Státním nakladatelství dětské knihy pod názvem Plátěná osada a o rok později také v Artii v německém překladu. V té době se turistický odbor velmi rozrostl, prakticky to byla členská základna mládeže, dospělí tu byli pouze vedoucí a cvičitelé. V době největšího rozkvětu čítal tento oddíl přes 150 mladých členů, téměř všichni se pravidelně zúčastňovali různých výletů i letních akcí, jako tábor a putovní cyklistické dvoutýdenní tábory. Výlety se konaly každých čtrnáct dní v létě i v zimě, autobus byl vždy obsazen. Později o prázdninách zorganizoval okružní putování po NDR, Polsku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Z každého výletu i jednodenního dostali účastníci "Vandrovní list." Pan Petrovič zajistil klubovnu na náměstí vedle lékárny. Měla prodejnu odznaků, modelů autíček a vláčků, společenskou místnost a hernu stolního tenisu.

Po 14ti letech pobytu tábora na Želivce bylo nutno jej přestěhovat z důvodu budování přehrady s pitnou vodou. Po úporném hledání bylo zvoleno nové tábořiště na řece Jizeře u Železného Brodu. V době rozkvětu turistiky v Novém Bydžově a jakýmsi vyvrcholením činnosti bylo uspořádání III. srazu turistických oddílů mládeže na novém tábořišti na Jizeře. Na tomto srazu se zúčastnilo na 1 800 chlapců a dívek z celé republiky.

Po dovršení padesátky přešel pan PhMr Mirko Petrovič na práci s dospělými jako metodik a jako vedoucí pěší turistiky a této činnosti se soustavně věnoval až do své smrti.

Činnost s mládeží převzal pan Miroslav Pavelka, který pokračoval v dalším budování a vedení tábora. Pod různými vlivy však ustávala celoroční pravidelná činnost s mládeží, zatímco se aktivizovala členská základna dospělých. Uskutečnilo se mnoho letních i zimních turistických akcí pěších i lyžařských, a to na zájezdech tuzemských i zahraničních. Práce s mládeží vázla také proto, že nebyl dostatek obětavých cvičitelů. Vzkřísit k životu činnost TOM (turistický oddíl mládeže) se podařilo pod vedením odboru turistiky pana Bohuslava Pluhaře, který získal pro tuto práci cvičitelku Zuzanu Talpovou.

Pravidelně funguje náš tábor Plátění osada na břehu Jizery, který je stále vylepšován. Byly tam postaveny budovy, jako jídelna, společenská budova Jiskra, umývárna se sprchami a teplou vodou, kuchyň a různá skladiště. Tím ovšem tábor ztratil poněkud na té "výchově k samostatnosti," jakou byl dříve, když si mládež musela všechno zajišťovat sama - a dělala to tehdy s opravdovým elánem. Ti, kteří před mnoha lety prošli naším táborem, to měli snazší na vojně a tábor jim dal mnoho i pro běžný civilní život.

Po revolučních změnách v naší vlasti se turistický oddíl v Novém Bydžově osamostatnil a 28.06.1991 byl založen Klub českých turistů Jiskra Nový Bydžov. Klub dále vedl pan Bohuslav Pluhař, avšak s novými možnostmi postupně opadal zájem o společné výlety a jiné akce. Tábor Plátěná osada na Jizeře i přes menší zájem byl provozován. I přes nejisté vyhlídky bylo tábořiště stále vylepšováno. To pokračovalo i pod vedením KČT pana Mgr. Pavla Palečka. Nyní je již několik let předsedou KČT Jiskra Nový Bydžov pan Jan Hrubý a má kolem sebe tým obětavých bývalých táborníků, kteří pokračují v odkazu našich předchůdců. Kromě plně fungujícího tábora se aktivuje i mimotáborová činnost s dětmi.

Bylo a je mnoho obětavých lidí, kteří věnovali činnosti turistiky v Novém Bydžově spoustu práce, času a sil. Žádný z nich zde není jmenován, a to proto, aby nikdo nebyl opomenut. Všem děkujeme.

(Autorem tohoto textu je paní Alena Petráňková)


Aktuality

29. 1. 2020

Zveme Vás na 5. ročník běžecké akce Aprílová půlka, kterou spolupořádáme...

4. 1. 2020

Moc nás těší Váš zájem a děkujeme za něj. Kapacita tábora je již naplněna, nadále bereme pouze náhradníky.

30. 12. 2019

Tak se připravte. Zítra, tj. 31. 12. 2019 v 9:00 spouštíme přihlášky na I. běh. Kdo bude letos první? :). Přidali jsme už Info 2020, kde na Vás čeká první novinka příštího roku.

14. 11. 2019

Přijďte s námi ukončit běžeckou sezonu na již tradiční akci Pohodobé vyběhnutí, kterou pořádáme 7. 12. 2019. Další info ...

5. 9. 2019

Konečně je to tu - fotky z I. běhu ke stažení na Info 2019.

>> archiv aktualit >>

Tábor 2019

Po stopách tradic


Cena: 4200 Kč (pro sourozence 4000 Kč)
Termín: 29. 6. - 13. 7. 2019
Věk účastníků: 7 - 16 let
Elektronická přihláška
Informace k uhrazení

TOPlist

 

Copyright © 2016; Ing. Romana Kašpárková, Týna Věříšová